Fáze dokončení – ECO nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům je stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“. Naše Nízkoenergetické domy dosahují spotřeby energií na vytápění 20kWh/m2 za rok.

Vážení zákazníci, abychom se ještě více přiblížili vašim potřebám, přáním a snům, připravili jsme pro vás tři možné stupně dokončení Vaší stavby v provedení ECO. Zde si je můžete porovnat v přehledné tabulce. Ecohouse nabízí tři základní fáze dokončení u všech realizovaných staveb. První fáze pro kutily – „Dům před dokončením“, druhá pro klienta který se rád nechá hýčkat – „Dům na klíč“ a třetí pro nejnáročnější z vás – „Dům na klíč Exclusive“.

Standardní poměry místa stavby

Dům před dokončením

 • uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa
 • třída těžitelnosti zeminy max. F3
 • svažitost pozemku stavby max. 2%

Dům na klíč

 • uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa
 • třída těžitelnosti zeminy max. F3
 • svažitost pozemku stavby max. 2%

Dům na klíč Exclusive

 • uvažovaná únosnost zeminy v základové spáře Rdt ≥ 150 kPa
 • třída těžitelnosti zeminy max. F3
 • svažitost pozemku stavby max. 2%

Zemní práce v rozsahu

Dům před dokončením

 • sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 – 200 mm a její uložení na pozemku stavby
 • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu
 • vyčištění a zhutnění základové spáry

Dům na klíč

 • sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 – 200 mm a její uložení na pozemku stavby
 • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu
 • vyčištění a zhutnění základové spáry

Dům na klíč Exclusive

 • sejmutí ornice v místě stavby v tl. 150 – 200 mm a její uložení na pozemku stavby
 • vyhloubení základových rýh pro základové pasy šířky 400 mm v zemině, která se při hloubení pasů nesesouvá a nevyžaduje pažení zemních rýh. Hloubka základové spáry obvodových základů je 1,1 m pod úrovní konečného upraveného terénu, pro vnitřní pasy 0,5 m v rostlém terénu
 • vyčištění a zhutnění základové spáry

Obvodové stěny

Dům před dokončením

Obvodové stěny mají následující skladbu (zvenku dovnitř):

 • Stěrková probarvená omítkovina silikátová – tl. 2 mm
 • Tmel s armovací sítí – tl. 4 mm
 • Venkovní izolace (polystyren) – tl. 200 mm
 • Sárdovláknitá konstrukční deska Rigistabil – tl. 12,5 mm
 • Masivní konstrukční dřevo (KVH) – tl. 120 mm
 • Tepelná izolace Naturoll – tl. 120 mm
 • Parozábrana DELTA-GP
 • Přídavný rošt – instalační předstěna – tl. 50 mm
 • Sárdovláknitá konstrukční deska Rigistabil (nevytmelená) – tl. 12,5 mm

CELKOVÁ TLOUŠŤKA           401 mm

SOUČINITEL PROSTUPU      U = 0,11

TEPLA                               W/m2K

Dům na klíč

Obvodové stěny mají následující skladbu (zvenku dovnitř):

 • Stěrková probarvená omítkovina silikátová – tl. 2 mm
 • Tmel s armovací sítí – tl. 4 mm
 • Venkovní izolace (polystyren) – tl. 200 mm
 • Sárdovláknitá konstrukční deska Rigistabil – tl. 12,5 mm
 • Masivní konstrukční dřevo (KVH) – tl. 120 mm
 • Tepelná izolace Naturoll – tl. 120 mm
 • Parozábrana DELTA-GP
 • Přídavný rošt – instalační předstěna – tl. 50 mm
 • Sárdovláknitá konstrukční deska Rigistabil (vytmelená) – tl. 12,5 mm

CELKOVÁ TLOUŠŤKA           401 mm

SOUČINITEL PROSTUPU      U = 0,11

TEPLA                               W/m2

Dům na klíč Exclusive

Obvodové stěny mají následující skladbu (zvenku dovnitř):

 • Stěrková probarvená omítkovina silikátová – tl. 2 mm
 • Tmel s armovací sítí – tl. 4 mm
 • Venkovní izolace (polystyren) – tl. 200 mm
 • Sárdovláknitá konstrukční deska Rigistabil – tl. 12,5 mm
 • Masivní konstrukční dřevo (KVH) – tl. 120 mm
 • Tepelná izolace Naturoll – tl. 120 mm
 • Parozábrana DELTA-GP
 • Přídavný rošt – instalační předstěna – tl. 50 mm
 • Sárdovláknitá konstrukční deska Rigistabil (vytmelená) – tl. 12,5 mm

CELKOVÁ TLOUŠŤKA           401 mm

SOUČINITEL PROSTUPU      U = 0,11

TEPLA                               W/m2K

 

Venkovní obklad (dřevo, kámen atd.) dle projektové dokumentace

Vnitřní nosné a dělící stěny

Dům před dokončením

 • Vnitřní nosné stěny jsou vyráběny z masivního konstrukčního dřeva (KVH) o tloušťce 120 mm. Oplaštění se provádí nevytmelenými sádrovláknitými konstrukčními deskami Rigistabil 12,5 mm. Vnitřní prostor rámové konstrukce je vyplněny minerální plstí Naturboard tl. 80 mm.
 • Vzduchová neprůzvučnost min. Rw 43 dB.
 • Celková tloušťka nosné a dělící stěny je 150 mm.

Dům na klíč

 • Vnitřní nosné stěny jsou vyráběny z masivního konstrukčního dřeva (KVH) o tloušťce 120 mm. Oplaštění se provádí vytmelenými sádrovláknitými konstrukčními deskami Rigistabil 12,5 mm. Vnitřní prostor rámové konstrukce je vyplněny minerální plstí Naturboard tl. 80 mm.
 • Vzduchová neprůzvučnost min. Rw 43 dB.
 • Celková tloušťka nosné a dělící stěny je 150 mm.

Dům na klíč Exclusive

 • Vnitřní nosné stěny jsou vyráběny z masivního konstrukčního dřeva (KVH) o tloušťce 120 mm. Oplaštění se vytmelenými provádí sádrovláknitými konstrukčními deskami Rigistabil 12,5 mm. Vnitřní prostor rámové konstrukce je vyplněny minerální plstí Naturboard tl. 80 mm.
 • Vzduchová neprůzvučnost min. Rw 43 dB.
 • Celková tloušťka nosné a dělící stěny je 150 mm.

Kotvení ke spodní stěně

Dům před dokončením

 • Všechny stěny jsou ke spodní stavbě pevně a neoddělitelně kotveny s odpovídajícími kotvícími prostředky.

Dům na klíč

 • Všechny stěny jsou ke spodní stavbě pevně a neoddělitelně kotveny s odpovídajícími kotvícími prostředky.

Dům na klíč Exclusive

 • Všechny stěny jsou ke spodní stavbě pevně a neoddělitelně kotveny s odpovídajícími kotvícími prostředky.

Spojení stěnových panelů

Dům před dokončením

 • Všechny stěny jsou vzájemně spojeny speciálními šrouby, které zajišťují dokonalou stabilitu stěn a jejich vzájemnou polohu.

Dům na klíč

 • Všechny stěny jsou vzájemně spojeny speciálními šrouby, které zajišťují dokonalou stabilitu stěn a jejich vzájemnou polohu.

Dům na klíč Exclusive

 • Všechny stěny jsou vzájemně spojeny speciálními šrouby, které zajišťují dokonalou stabilitu stěn a jejich vzájemnou polohu.

Instalační stěny

Dům před dokončením

Nejsou součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč

Tloušťka instalačních stěn se řídí rozměry a systémy vedeni potrubí, které se má instalovat.

Opláštění tvoří sádrovláknité desky.

Dům na klíč Exclusive

Tloušťka instalačních stěn se řídí rozměry a systémy vedeni potrubí, které se má instalovat.

Opláštění tvoří sádrovláknité desky.

Opláštění v koupelnách

Dům před dokončením

Nejsou součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč

Mokré oblasti v koupelnách (stěny za sprchou, vanou, umývadlem, spodní řada s obkladačkami a celá plocha podlahy) a WC (celá plocha podlahy) jsou opatřené impregnací a hydroizolačním nátěrem, rohové spoje opatřeny těsnící páskou.

Dům na klíč Exclusive

Mokré oblasti v koupelnách (stěny za sprchou, vanou, umývadlem, spodní řada s obkladačkami a celá plocha podlahy) a WC (celá plocha podlahy) jsou opatřené impregnací a hydroizolačním nátěrem, rohové spoje opatřeny těsnící páskou.

Stropní konstrukce nad přízemím

Dům před dokončením

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů o průřezu 60/250 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Mezi stropními trámy je položena tepelná izolační vrstva z minerální plsti. Na spodní straně stropních trámů je připevněno laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné nevytmelenými sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm.

Dům na klíč

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů o průřezu 60/250 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Mezi stropními trámy je položena tepelná izolační vrstva z minerální plsti. Na spodní straně stropních trámů je připevněno laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm.

Dům na klíč Exclusive

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů o průřezu 60/250 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Mezi stropními trámy je položena tepelná izolační vrstva z minerální plsti. Na spodní straně stropních trámů je připevněno laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm.

Stropní konstrukce nad podkrovím

Dům před dokončením

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů o průřezu 60/180 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Na stropním nosníku je položena tepelná izolace tl. 120 mm. Prostor mezi stropními trámy je vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti. Na spodní straně stropních trámů je připevněna parozábrana DELTA-GP a laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné nevytmelenými sádrovláknitými konstrukčními deskami Rigistabil tl. 12,5 mm.

Dům na klíč

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů o průřezu 60/180 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Na stropním nosníku je položena tepelná izolace tl. 120 mm. Prostor mezi stropními trámy je vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti. Na spodní straně stropních trámů je připevněna parozábrana DELTA-GP a laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrovláknitými konstrukčními deskami Rigistabil tl. 12,5 mm.

Dům na klíč Exclusive

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných trámů o průřezu 60/180 mm s horním opláštěním z dřevotřískové desky 22 mm. Na stropním nosníku je položena tepelná izolace tl. 120 mm. Prostor mezi stropními trámy je vyplněn tepelnou izolací z minerální plsti. Na spodní straně stropních trámů je připevněna parozábrana DELTA-GP a laťování o síle 30 mm. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrovláknitými konstrukčními deskami Rigistabil tl. 12,5 mm.

Schodiště

Dům před dokončením

Schodiště mezi 1 NP a 2 NP je v provedení dle obchodní projektové dokumentace v bukové spárovce, vč. zábradlí, nebo madla. Povrch je ošetřen bezbarvým lakem.

Na půdu vede stahovací schodiště.

Dům na klíč

Schodiště mezi 1 NP a 2 NP je v provedení dle obchodní projektové dokumentace v bukové spárovce, vč. zábradlí, nebo madla. Povrch je ošetřen bezbarvým lakem.

Na půdu vede stahovací schodiště.

Dům na klíč Exclusive

Schodiště mezi 1 NP a 2 NP je v provedení dle obchodní projektové dokumentace v bukové spárovce, vč. zábradlí, nebo madla. Povrch je ošetřen bezbarvým lakem.

Na půdu vede stahovací schodiště.

Střecha

Dům před dokončením

Střešní konstrukce je provedena dle statického výpočtu z jehličnatého řeziva při předpokládaném zatížení sněhem Sk = 1,5 kN/m2, tj. pro III. sněhovou oblast dle ČSN.

V lokalitách s vyšším sněhovým zatížením se statické úpravy konstrukce provádí za příplatek.

Střešní přesahy jsou podbity profilovaným dřevěným obkladem. Viditelné vnější dřevěné díly (vaznice, krokve, nosníky, balkony a spodní opláštění přesahů) jsou standardně natřené lazurovou barvou.

Odvodnění střechy je provedeno pomocí půlkruhových střešních žlabů a vně ležících střešních svodů z titanozinku. Svody jsou vedené 30 cm pod horní hranu spodní stavby. Výtokové klapky se sítem nejsou součástí standardní dodávky.

Dům na klíč

Střešní konstrukce je provedena dle statického výpočtu z jehličnatého řeziva při předpokládaném zatížení sněhem Sk = 1,5 kN/m2, tj. pro III. sněhovou oblast dle ČSN.

V lokalitách s vyšším sněhovým zatížením se statické úpravy konstrukce provádí za příplatek.

Střešní přesahy jsou podbity profilovaným dřevěným obkladem. Viditelné vnější dřevěné díly (vaznice, krokve, nosníky, balkony a spodní opláštění přesahů) jsou standardně natřené lazurovou barvou.

Odvodnění střechy je provedeno pomocí půlkruhových střešních žlabů a vně ležících střešních svodů z titanozinku. Svody jsou vedené 30 cm pod horní hranu spodní stavby. Výtokové klapky se sítem nejsou součástí standardní dodávky.

Dům na klíč Exclusive

Střešní konstrukce je provedena dle statického výpočtu z jehličnatého řeziva při předpokládaném zatížení sněhem Sk = 1,5 kN/m2, tj. pro III. sněhovou oblast dle ČSN.

V lokalitách s vyšším sněhovým zatížením se statické úpravy konstrukce provádí za příplatek.

Střešní přesahy jsou podbity profilovaným dřevěným obkladem. Viditelné vnější dřevěné díly (vaznice, krokve, nosníky, balkony a spodní opláštění přesahů) jsou standardně natřené lazurovou barvou.

Odvodnění střechy je provedeno pomocí půlkruhových střešních žlabů a vně ležících střešních svodů z titanozinku. Svody jsou vedené 30 cm pod horní hranu spodní stavby. Výtokové klapky se sítem nejsou součástí standardní dodávky.

Střešní krytina – konstrukce sedlové, valbové a stanové střechy

Dům před dokončením

Je provedena betonovými střešními taškami na laťování s podstřešní pojistnou hydroizolační fólií. Součástí dodávky je plastová anténní taška a vikýřové okno.

Protisněhové zábrany nejsou součástí standardní dodávky.

Dům na klíč

Je provedena betonovými střešními taškami na laťování s podstřešní pojistnou hydroizolační fólií. Součástí dodávky je plastová anténní taška a vikýřové okno.

Protisněhové zábrany nejsou součástí standardní dodávky.

Dům na klíč Exclusive

Je provedena betonovými střešními taškami na laťování s podstřešní pojistnou hydroizolační fólií. Součástí dodávky je plastová anténní taška a vikýřové okno.

Protisněhové zábrany nejsou součástí standardní dodávky.

Střešní krytina – konstrukce pultové střechy

Dům před dokončením

Je provedena z pásů živičné krytiny s probarveným dekorem, popř. fólií Fatrafol (dle výběru investora). Přesah střechy odpovídá projektové dokumentaci

Dům na klíč

Je provedena z pásů živičné krytiny s probarveným dekorem, popř. fólií Fatrafol (dle výběru investora). Přesah střechy odpovídá projektové dokumentaci

Dům na klíč Exclusive

Je provedena z pásů živičné krytiny s probarveným dekorem, popř. fólií Fatrafol (dle výběru investora). Přesah střechy odpovídá projektové dokumentaci

Střešní krytina – konstrukce ploché střechy

Dům před dokončením

Je provedena z pásů živičné krytiny s probarveným dekorem, popř. fólií Fatrafol (dle výběru investora). Sklon je vyskládaný tepelně izolačními klíny ze stabilizovaného polystyrenu. Střešní atika má výšku od 450 do 650 mm, dle velikosti objektu.

Dům na klíč

Je provedena z pásů živičné krytiny s probarveným dekorem, popř. fólií Fatrafol (dle výběru investora). Sklon je vyskládaný tepelně izolačními klíny ze stabilizovaného polystyrenu. Střešní atika má výšku od 450 do 650 mm, dle velikosti objektu.

Dům na klíč Exclusive

Je provedena z pásů živičné krytiny s probarveným dekorem, popř. fólií Fatrafol (dle výběru investora). Sklon je vyskládaný tepelně izolačními klíny ze stabilizovaného polystyrenu. Střešní atika má výšku od 450 do 650 mm, dle velikosti objektu.

Podlaha

Dům před dokončením

Skladba podlahy 1 NP je již řešena skladbou základové konstrukce tzv. spodní stavby.

Skladba podlahy 2 NP není součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč

Skladba podlahy 1 NP je již řešena skladbou základové konstrukce tzv. spodní stavby.

Skladba podlahy 2 NP o celkové tloušťce 100 mm:

 • Podlahová krytina
 • Suchý podklad pod podlahovou krytinu ( Rigidurové podlahové dílce)
 • Dřevovláknitá deska měkká
 • Mirelon

Dům na klíč Exclusive

Skladba podlahy 1 NP je již řešena skladbou základové konstrukce tzv. spodní stavby.

Skladba podlahy 2 NP o celkové tloušťce 100 mm:

 • Podlahová krytina
 • Suchý podklad pod podlahovou krytinu ( Rigidurové podlahové dílce)
 • Dřevovláknitá deska měkká
 • Mirelon

Okna

Dům před dokončením

V provedení „Dům před dokončením“ se dodává ENERGO 76 v barvě bílé (bílá vně i zevnitř)

Okna a terasové dveře jsou zaskleny izolačním trojsklem
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug
0,6 W/m2K
Rám oken a terasových dveří je vyroben ze šestikomorové technologie
Součinitel prostupu tepla rámu Uf
1,1 W/m2K
Součinitel prostupu tepla celého okna Uw 0,91 W/m2K

Okna a terasové dveře se dodávají v provedení otvíravém-sklopném a terasová okna jako pevná.

Těsnění spár je provedeno průběžným gumovým těsněním.

Mikroventilace není součástí standardní dodávky.

V exteriéru jsou okna opatřena parapetem z povrchově upraveného hliníku.

Dodání a osazení vnitřních parapetů není součástí rozsahu dodávky.

Ve 2 NP se u terasových dveří montuje pozinkované ocelové zábradlí.

Dům na klíč

V provedení „Dům na klíč“ se dodává ENERGO 76 v barvě bílé (bílá vně i zevnitř)

Okna a terasové dveře jsou zaskleny izolačním trojsklem
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug
0,6 W/m2K
Rám oken a terasových dveří je vyroben ze šestikomorové technologie
Součinitel prostupu tepla rámu Uf
1,1 W/m2K
Součinitel prostupu tepla celého okna Uw 0,91 W/m2K

Okna a terasové dveře se dodávají v provedení otvíravém-sklopném a terasová okna jako pevná.

Těsnění spár je provedeno průběžným gumovým těsněním.

Mikroventilace není součástí standardní dodávky.

V exteriéru jsou okna opatřena parapetem z povrchově upraveného hliníku.

V interiéru jsou okna opatřena vnitřními parapetey.

Ve 2 NP se u terasových dveří montuje pozinkované ocelové zábradlí.

Dům na klíč Exclusive

V provedení „Dům na klíč Exclusive“ se dodává ENERGO 76 s barevnou fólií dle výběru

Okna a terasové dveře jsou zaskleny izolačním trojsklem
Součinitel prostupu tepla zasklení Ug
0,6 W/m2K
Rám oken a terasových dveří je vyroben ze šestikomorové technologie
Součinitel prostupu tepla rámu Uf
1,1 W/m2K
Součinitel prostupu tepla celého okna Uw 0,91 W/m2K

Okna a terasové dveře se dodávají v provedení otvíravém-sklopném a terasová okna jako pevná.

Těsnění spár je provedeno průběžným gumovým těsněním.

Mikroventilace není součástí standardní dodávky.

V exteriéru jsou okna opatřena parapetem z povrchově upraveného hliníku.

V interiéru jsou okna opatřena vnitřními parapetey.

Ve 2 NP se u terasových dveří montuje pozinkované ocelové zábradlí.

Střešní okna

Dům před dokončením

Střešní okna jsou zaskleny izolačním trojsklem.

Součinitel prostupu tepla zasklení střešního okna Ug 0,5 W/m2K
Součinitel prostupu tepla celého střešního okna Uw 1,0 W/m2K

Dům na klíč

Střešní okna jsou zaskleny izolačním trojsklem.

Součinitel prostupu tepla zasklení střešního okna Ug 0,5 W/m2K
Součinitel prostupu tepla celého střešního okna Uw 1,0 W/m2K

Dům na klíč Exclusive

Střešní okna jsou zaskleny izolačním trojsklem.

Součinitel prostupu tepla zasklení střešního okna Ug 0,5 W/m2K
Součinitel prostupu tepla celého střešního okna Uw 1,0 W/m2K

Vchodové domovní dveře

Dům před dokončením

Vchodové domovní dveře jsou plastové se třemi závěsy, pětinásobým uzávěrem a klikou se štítkem v zámku. Dveře jsou vyrobeny z pětikomorových umělohmotných profilů v barvě bílé.

Dům na klíč

Vchodové domovní dveře jsou plastové se třemi závěsy, pětinásobým uzávěrem a klikou se štítkem v zámku. Dveře jsou vyrobeny z pětikomorových umělohmotných profilů v barvě bílé.

Dům na klíč Exclusive

Vchodové domovní dveře jsou plastové se třemi závěsy, pětinásobým uzávěrem a klikou se štítkem v zámku. Dveře jsou vyrobeny z pětikomorových umělohmotných profilů s barevnou fólií dle výběru.

Vnitřní dveře

Dům před dokončením

Nejsou součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč

Vnitřní dveře jsou foliované. Křídlo dveří je plné, s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním, vč. kompletního kování.

Dům na klíč Exclusive

Vnitřní dveře jsou foliované. Křídlo dveří je plné, s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním, vč. kompletního kování.

Obkladačské práce

Dům před dokončením

Nejsou součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč

Koupelny a WC jsou obloženy obkladačkami do výše dveří lepenými do tenkovrstvého tmelu.

Výjimkou tvoří střešní šikminy (u domu s vybaveným podkrovím), zde zůstává povrchová úprava zednickou stěrkou s malbou.

Dům na klíč Exclusive

Koupelny a WC jsou obloženy obkladačkami do výše dveří lepenými do tenkovrstvého tmelu.

Výjimkou tvoří střešní šikminy (u domu s vybaveným podkrovím), zde zůstává povrchová úprava zednickou stěrkou s malbou.

Elektroinstalace

Dům před dokončením

Elektroinstalace začíná od skříně domovního elektrorozvaděče vč.pojistek (max. 36 modulů) včetně dodávky a odborné instalace dle platných ČSN.

Montují se bílé zásuvky a vypínače. Počet zásuvek na místnost 2 ks, počet vypínačů na místnost 1 ks, počet vypínačů na chodbě popř. schodišti 2 ks, počet vyvedených světel na místnost 1 ks.

Dodávka elektroměrového rozvaděče a kabeláž mezi elektroměrovým a domovním elektrorozvaděčem není součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč

Elektroinstalace začíná od skříně domovního elektrorozvaděče vč.pojistek (max. 36 modulů) včetně dodávky a odborné instalace dle platných ČSN.

Montují se bílé zásuvky a vypínače.

 • Vstup venku: 1ks vývod pro světlo,1ks vypínač
 • Chodba: 1ks vývod pro světlo,2ks vypínač, 2ks zásuvek
 • Schodiště: 1ks vývod pro světlo,2ks vypínač, 2ks zásuvek
 • WC: 1ks vývod pro světlo,1ks vypínač, 1ks zásuvek
 • Obytné místnosti: 1ks vývod pro světlo,1ks vypínač, 2ks zásuvek
 • Kuchyň: 1ks vývod pro světlo,1ks vypínač, 2ks zásuvek, 2ks zásuvek nad pracovní deskou, 1ks zásuvky pro digestoř
 • Koupelna: 2Ks vývodu pro světlo (strop a nad umyvadlem),1ks vypínač, 2ks zásuvek

Dodávka elektroměrového rozvaděče a kabeláž mezi elektroměrovým a domovním elektrorozvaděčem není součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč Exclusive

Elektroinstalace začíná od skříně domovního elektrorozvaděče vč.pojistek (max. 36 modulů) včetně dodávky a odborné instalace dle platných ČSN.

Montují se bílé zásuvky a vypínače. Počet zásuvek, vypínačů, elektrických přípojů, atd., v domech se řídí dle PD – elektrické vybavení.

Dodávka elektroměrového rozvaděče a kabeláž mezi elektroměrovým a domovním elektrorozvaděčem není součástí rozsahu dodávky.

Instalace slaboproudu

Dům před dokončením

K rozsahu dodávky patří: zvonek od domovních dveří, 2 zásuvky pro kabelové připojení TV vč. kabelového rozvodu v domě.

Telefonní a jiná slaboproudá vedení jako např. výstražná signalizace a zabezpečovací zařízení nejsou součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč

K rozsahu dodávky patří: zvonek od domovních dveří, 2 zásuvky pro kabelové připojení TV vč. kabelového rozvodu v domě.

Telefonní a jiná slaboproudá vedení jako např. výstražná signalizace a zabezpečovací zařízení nejsou součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč Exclusive

K rozsahu dodávky patří: zvonek od domovních dveří, 2 zásuvky pro kabelové připojení TV vč. kabelového rozvodu v domě.

Telefonní a jiná slaboproudá vedení jako např. výstražná signalizace a zabezpečovací zařízení nejsou součástí rozsahu dodávky.

Přívod vody a kanalizace

Dům před dokončením

Přívody pro studenou a teplou vodu jsou z plastových trubek izolovaných pěnovou hmotou a vedou od vodoměru (v domě) popř. od zařízení pro ohřev teplé užitkové vody až k místům odběru vody v domě. Kanalizační potrubí je z HT-trubek a končí cca. 30 cm pod horní hranou spodní stavby. Cena nezahrnuje napojení na hlavní přípojku.

Dům na klíč

Přívody pro studenou a teplou vodu jsou z plastových trubek izolovaných pěnovou hmotou a vedou od vodoměru (v domě) popř. od zařízení pro ohřev teplé užitkové vody až k místům odběru vody v domě. Kanalizační potrubí je z HT-trubek a končí cca. 30 cm pod horní hranou spodní stavby. Cena nezahrnuje napojení na hlavní přípojku.

Dům na klíč Exclusive

Přívody pro studenou a teplou vodu jsou z plastových trubek izolovaných pěnovou hmotou a vedou od vodoměru (v domě) popř. od zařízení pro ohřev teplé užitkové vody až k místům odběru vody v domě. Kanalizační potrubí je z HT-trubek a končí cca. 30 cm pod horní hranou spodní stavby. Cena nezahrnuje napojení na hlavní přípojku.

Sanitární vybavení

Dům před dokončením

Sanitární vybavení se instaluje dle platných ČSN a obsahuje:

 • Přípojka pro pračku 1 ks
 • Přípojka pro myčku 1 ks
 • Venkovní zahradní ventil 1 ks

Ostatní vybavení není součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč

Sanitární vybavení se instaluje dle platných ČSN a obsahuje:

 • Umývadlo na sloupu š.60cm, sifon, směšovací páková baterie
 • Umývátko š.45 cm, sifon, směšovací páková baterie
 • Plastová vana bílá d.170cm (dle techn.možností), sifon, směšovací páková baterie se sprchou
 • Sprchový kout čtvercový 80 x 80 s plastovou vaničkou, plastová zástěna, směšovací páková baterie se sprchou
 • Stacionární WC kombi
 • Přípojka pro pračku 1 ks
 • Přípojka pro myčku 1 ks
 • Venkovní zahradní ventil 1 ks

Dům na klíč Exclusive

Sanitární vybavení se instaluje dle platných ČSN a obsahuje:

 • Umývadlo na sloupu š.60cm, sifon, směšovací páková baterie
 • Umývátko š.45 cm, sifon, směšovací páková baterie
 • Plastová vana bílá d.170cm (dle techn.možností), sifon, směšovací páková baterie se sprchou
 • Sprchový kout čtvercový 80 x 80 s plastovou vaničkou, plastová zástěna, směšovací páková baterie se sprchou
 • Stacionární WC kombi
 • Přípojka pro pračku 1 ks
 • Přípojka pro myčku 1 ks
 • Venkovní zahradní ventil 1 ks

Vytápění

Dům před dokončením

Kompletní rozvody ústředního systému vytápění jsou provedeny v plastovém systému a svedeny do technické místnosti.

Vytápění 1 NP je řešeno podlahovým vytápěním, které je již součástí skladby základové konstrukce tzv. spodní stavby.

V každé místnosti 2 NP jsou osazena desková topná tělesa.

Kotel ani zásobník na TUV není součástí ceny.

Za příplatek mohou být dodány různé druhy a provedení systému vytápění upraveny (systém tepelného čerpadla, systém solárních kolektorů, systém rekuperace vzduchu, systém topných folií apod.).

Za příplatek je možno nainstalovat samostatné komínové těleso (např. pro následné vybudování krbu) včetně veškerých souvisejících náležitostí (např. úprava hlavice komínového tělesa proti povětrnostním vlivům, příslušná úprava střechy pro umožnění přístupu k provádění čištění komínového průduchu, příslušná revize komínového tělesa apod.)

Dům na klíč

Kompletní rozvody ústředního systému vytápění jsou provedeny v plastovém systému a svedeny do technické místnosti, kde je umístěn el. kotel př. plynový kotel.

Vytápění 1 NP je řešeno podlahovým vytápěním, které je již součástí skladby základové konstrukce tzv. spodní stavby.

V každé místnosti 2 NP jsou osazena desková topná tělesa.

Příprava TUV je zajišťována pomoci el. Vyhřívaného zásobníku 120l.

Za příplatek mohou být dodány různé druhy a provedení systému vytápění upraveny (systém tepelného čerpadla, systém solárních kolektorů, systém rekuperace vzduchu, systém topných folií apod.).

Za příplatek je možno nainstalovat samostatné komínové těleso (např. pro následné vybudování krbu) včetně veškerých souvisejících náležitostí (např. úprava hlavice komínového tělesa proti povětrnostním vlivům, příslušná úprava střechy pro umožnění přístupu k provádění čištění komínového průduchu, příslušná revize komínového tělesa apod.)

Dům na klíč Exclusive

Kompletní rozvody ústředního systému vytápění jsou provedeny v plastovém systému a svedeny do technické místnosti, kde je umístěn el. kotel př. plynový kotel.

V každé místnosti jsou osazena desková topná tělesa.

Příprava TUV je zajišťována pomoci el. Vyhřívaného zásobníku 120l.

Za příplatek mohou být dodány různé druhy a provedení systému vytápění upraveny (systém tepelného čerpadla, systém solárních kolektorů, systém rekuperace vzduchu, systém topných folií apod.).

V ceně je nainstalováno samostatné komínové těleso pro následné vybudování krbu vč. veškerých souvisejících náležitostí (např. pro následné vybudování krbu) včetně veškerých souvisejících náležitostí (např. úprava hlavice komínového tělesa proti povětrnostním vlivům, příslušná úprava střechy pro umožnění přístupu k provádění čištění komínového průduchu, příslušná revize komínového tělesa apod.)

Podlahové krytiny

Dům před dokončením

Podlahová krytina není součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč

Dlažba, laminátová podlaha nebo koberec je položena dle druhu a účelností místností.

Dům na klíč Exclusive

Dlažba, laminátová podlaha nebo koberec je položena dle druhu a účelností místností.

Malířské práce

Dům před dokončením

Nejsou součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč

Stěny a stropy v obytných místnostech, na chodbách a WC, v zádveří a v oblasti schodiště jsou upraveny do stupně kvality povrchu Q2 a opatřeny bílou barvou.

Dům na klíč Exclusive

Stěny a stropy v obytných místnostech, na chodbách a WC, v zádveří a v oblasti schodiště jsou upraveny do stupně kvality povrchu Q3 (celoplošná stěrka) a opatřeny bílou barvou.

Kuchyně

Dům před dokončením

Kuchyňské přípojky vody a odpady jsou připraveny v rozsahu dle obchodní dokumentace.

Dům na klíč

Kuchyňské přípojky vody a odpady jsou připraveny v rozsahu dle obchodní dokumentace.

Dům na klíč Exclusive

Kuchyňské přípojky vody a odpady jsou připraveny v rozsahu dle obchodní dokumentace.

Půda

Dům před dokončením

Stropní panely nad podkrovím jsou přikryty tepelnou izolací a opatřeny prkennou pochůzí lávkou š. 600 mm umístěnou od štítu po štít

Dům na klíč

Stropní panely nad podkrovím jsou přikryty tepelnou izolací a opatřeny prkennou pochůzí lávkou š. 600 mm umístěnou od štítu po štít

Dům na klíč Exclusive

Stropní panely nad podkrovím jsou přikryty tepelnou izolací a opatřeny prkennou pochůzí lávkou š. 600 mm umístěnou od štítu po štít

Hromosvod

Dům před dokončením

Není součástí rozsahu dodávky.

Dům na klíč

Hromosvod dle PD v závislosti typu a tvaru domu. Ve standardní ceně je hromosvod FeZn.

Dům na klíč Exclusive

Hromosvod dle PD v závislosti typu a tvaru domu. Ve standardní ceně je hromosvod FeZn.

Hrubý úklid

Dům před dokončením

Zahrnuje odstranění obalů a hrubých nečistot.

Součástí je likvidace odpadu zákonným způsobem, vč. vydání předepsaného potvrzení.

Dům na klíč

Zahrnuje odstranění obalů a hrubých nečistot.

Součástí je likvidace odpadu zákonným způsobem, vč. vydání předepsaného potvrzení.

Dům na klíč Exclusive

Zahrnuje odstranění obalů a hrubých nečistot.

Součástí je likvidace odpadu zákonným způsobem, vč. vydání předepsaného potvrzení.

×
Načítání...
< předchozí reference další reference >